menu

studio
contact
credits

Carrer de Melilla 5 baixos
08022 Barcelona
T. +34 932 547 604
estudi@joangaspar.com

 

Joan Gaspar. Barcelona, 23 de setembre de 1966.

Vaig aprendre l'ofici de dissenyador industrial de la mà de Lluís Porqueras. En aquells temps, finals dels anys 80, el Lluís tenia una petita editora de làmpades ubicada al barri del Poble Nou, a la Barcelona preolímpica, quan aquest barri encara era un viver de petites i grans empreses i de petits tallers d'artesans; un teixit molt valuós per a una capital com Barcelona, que també ho volia ser del disseny. D'aquesta época son els meus primers productes, llums la majoria, que vistos des de la distància encara me'n sento orgullós i que em confirmen que vaig tenir el millor mestre.

Avui sóc un professional madur, que sovint pensa que els meus treballs encara mantenen l'esperit d’aquells primers anys, atès que segueix interessant-me més parlar de com he fet les coses i com les he resolt que en el resultat final; i no perquè el resultat final no m'interessi, en realitat és el realment important, sinó perquè el resultat final és obvi i cal deixar que es jutgi, i els detalls 'invisibles' només l'autor pot explicar-los amb coneixement i passió.

Joan Gaspar. Barcelona, September 23rd, 1966

I began to learn the craft of designing under the guidance of Lluís Porqueras. In those days, towards the end of the 80s, Lluis had a small factory producing lamps in the Poble Nou district of Barcelona. At that time, prior to the ‘92 Olympics, Poble Nou was still a hive of industry, where companies, both large and small, as well as tiny craft workshops thrived; that formed a very valuable framework for a capital city like Barcelona, which was also striving to become a design hub. My earliest efforts, mainly lamps, date from that period. Looking back, now, I am still proud of them and they serve to remind me that I had the best teacher possible.

Today, I am a seasoned professional, but one who often thinks that his designs still retain the essence of those early years, given that I am still more interested in explaining how I have done things and showing how I have solved problems, rather than in the end result per se. That is not to say that the end result does not interest me – obviously it is very important – but, since the solution, about which everyone has their own opininion, is apparent, I feel that no one, other than its creator, can explain its hidden secrets knowledgeably and with passion.